درباره ما

معرفی جامعه دندانسازان ایران

جامعه دندانسازان ایران در سال ---- با هدف بهره گیری از دانش روز و ارائه خدمات مطلوب در حوزه تخصصی پروتز های دندانی و با نیاز به ایجاد یک جامعه واحد که در برگیرنده کلیه کسانیکه درحرفه لابراتواری پروتزدندان ( دندانسازی ) فعالیت دارند تاسیس گردید.

این جامعه یک تشکیلات صنفی، علمی، فرهنگی، رفاهی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی است. اعضای آن به استناد ماده1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و.... مصوب 1334 و اصلاحات بعدی از حرف وابسته پزشکی (دندانپزشکی) محسوب می شوند. این جامعه مستقل از جوامع و انجمن های موجود دندانپزشکی کشور است و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد.

 

اهداف

الف- کوشش در جهت تشکل اعضاء ، هماهنگی بین آنها و ایجاد امکانات ارتقاء کیفیت خدمات پروتز های دندانی و ترمیمی فک و صورت.

ب- همکاری و تشویق اعضا ء در راستای سیاستهای درمانی و آموزشی دولت جمهوری اسلامی ایران . 

ج-بالابردن سطح علمی و مهارت اعضا و دست اندرکاران لابراتواری بوسیله برگزاری کنگره های علمی و نمایشگاههای جنبی موادوتجهیزات لابراتواری پروتزهای  دندانی ، سمینارهای علمی، آموزشی،کلاسهای باز آموزی، ترجمه کتب، مقالات و نشریات مطابق ضوابط موجود کشور . 

د- تشکیل آکادمی علمی در سطح جامعه بمنظور ایجاد زمینه های تحقیقی، پژوهشی ، ارتقای سطح علمی و تکنیکی ، سیاستگزاری و ارزشیابی همایشهای علمی ، مشارکت و همکاری با موسسات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه لابراتواری ، بهداشتی ،ایمنی و استاندارد . 

ه- چون اساس کار لابراتوارپروتزهای دندانی تکنیکی بوده و نیاز به مهارت  خاص دارد لذا مدیر و مسؤل  فنی و صاحب امتیاز لابراتوار باید تکنولوژیست پروتز های دندانی ماهر و دارای شرایط عضویت اصلی از  ماده 5 این اساسنامه باشددر غیر اینصورت جامعه حق تقاضای تعقیب متخلفین و مرتکبین تضییع حقوق  صنفی اعضای خود را از مراجع ذیصلاح  برای خود محفوظ می دارد.

و- بررسی  و رسیدگی به مشکلات اعضا از قبیل پروانه تأسیس لابراتواری، مجوز اشتغال ، تهیه و توزیع مواد استاندارد لابراتواری و ارائه نظرات و پیشنهادات در مورد کمیت و کیفیت مواد و تجهیزات تولیدی یا وارداتی ، پیشنهاد جلوگیری از ورود و یا تولید مواد وتجهیزات زیان آور و بیماری زا برای شاغلین این حرفه به مقامات مسؤل کشور.

ز- احیای جایگاه واقعی تکنولوژیست های پروتز دندان درجامعه ،اعتلای نقش ارزنده و حساس اودرفعالیت گروهی تیم درمان پروتزهای دندانی ازطریق برگزاری کنگره های بین المللی،منطقه ای و کشوری، انتشار مقالات علمی  تحقیقی ، پژوهشی-  تشویق و ترغیب مخترعین ، مبتکرین و متخصصین لابراتواری پروتزهای دندانی و معرفی  آنهابه مردم از طریق  برنامه های اصولی مطابق با ضوابط موجود کشور .

ح- تشکیل تعاونی مسکن برای اعضاء و ..

ط-ایجاد سایت اینترنت ، پست الکترونیک ، وبلاگ و .... اختصاصی بنام جامعه دندانسازان ایران ، بمنظور اطلاع رسانی سریع و بموقع به اعضا ، ایجاد امکان ارتباطات ، تبادلات علمی فرهنگی  خبری با سایر مجامع علمی،آموزشی ،صنفی و شرکت های داخلی و خارجی در چارچوب مقررات .

فعالیت ها و خدمات

در راستای تحقق اهداف و با توجه به اساسنامه، جامعه دندانسازان ایران تلاش دارد تا با گردهم آوردن متخصصان و دانشجویان در رشته های مرتبط، با برگزاری همایش ها و کنگره های تخصصی ، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و ایجاد شبکه ای از متخصصین در حوزه تخصصی پروتز های دندانی و صنایع مرتبط و با ایجاد هم افزایی کمک شایانی به ارتقای دانش تخصصی این رشته داشته باشد.

 

عضویت در جامعه دندانسازان

جامعه دندانسازان ایران دارای سه نوع عضویت به شرح زیر می باشد:

عضویت پیوسته: این نوع عضویت اعضا دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند. اعضا به عنوان عضو اصلی محسوب می شوند و افرادی که تمایل به این نوع عضویت دارند باید دارای شرایط زیر باشند:

 • الف- کلیه کاردانهای پروتز دندان که دارای لابراتوار دندانسازی یا شاغل در آن باشند.
 • ب- کلیه دیپلم های پروتز دندان که دارای لابراتوار دندانسازی یا شاغل در آن باشند.
 • ج- کلیه تکنسین های تجربی لابراتواری دندان که  دارای لابراتوار دندانسازی یا شاغل در آن باشند.
 • د- کلیه کمک تکنسین های سال 54 که دارای لابراتوار دندانسازی یا شاغل در آن باشند.
 • ه- کلیه مشمولین تبصره 5 قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی که دارای لابراتوار دندانسازی یا شاغل در آن باشند.
 • و- کلیه کسانیکه دارای مدارک پروتز دندان از خارج کشوربوده و مدرکشان توسط مراجع ارزشیابی ذیصلاح ، معادل یکی از مدارک دندانسازی داخل کشور ارزشیابی شده باشند و دارای لابراتوار دندانسازی یا شاغل در آن باشند.
 • ز-کلیه کسانیکه دارای پروانه تأسیس لابراتواری پروتز دندان ویا شاغل فنی دارای یکی از مدارک معتبر دندانسازی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشند .  

تبصره1- تشخیص دارا بودن لابراتوار دندانسازی یا شاغل در آن در دوره اول با هیأت مؤسس و در دوره های بعد منوط به تأیید هیأت مدیره جامعه خواهد بود.
تبصره2- کلیه کسانیکه به عضویت اصلی جامعه پذیرفته می شوند در این اساسنامه از حقوق یکسان برخوردارند و هیأت مدیره برای آنان کارت شناسائی سالانه صادر خواهد نمود که ملاک هویت حرفه ای افراد می باشد.

عضویت وابسته: کسانی هستند که مکلف به پرداخت حق عضویت نیستند و در مجامع عمومی نیز حق رای ندارن . نظیر  دانشجویان رشته  پروتز  دندان که  با ارائه  کارت  معتبر دانشجوئی عضویت ( وابسته ) آنها پذیرفته می شود . 

عضویت افتخاری:  جهت تقویت بنیانهای علمی ، آموزشی و صنفی و..... اشخاص ذیل به عضویت افتخاری جامعه پذیرفته می شوند.

 • الف- کسانیکه پس از فارغ التحصیلی دررشته پروتزدندان در رشته های دیگر دارای مدرک کارشناسی کارشناسی ارشد ، دکتری یا مدرک بالاتر باشند.
 • ب- کسانیکه دارای مدرک کارشناسی و بالاتروبنوعی مرتبط با رشته پروتز دندان باشند.
 • ج- اشخاص دارای مدرک علمی علاقمندبه همکاری تشکیلاتی،صنفی دربخشهای علمی آموزشی،مدیریتی فرهنگی،حقوقی،انتشاراتی،خبری،کامپیوتری ، اینترنتی و... باشند.
 • تبصره- اعضای افتخاری غیر ایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حداقل همسو با اهداف استکبار جهانی نبوده وبه تأیید کمیسیون ماده10 در وزارت کشور رسیده باشند.

اعضای هیئت مدیره

 

منوچهر رشوند

ریئس هیات مدیر

علیرضا ابولقاسم

خزانه دار

 

مهدی عبدی

عضو هیات مدیره

 

جواد  رحمتی

عضو هیات مدیره

 

سعید اقامحمدی

روابط بین الملل و IT

 

فرهاد فخرکننده

نایب رئیس و مسئول کمیته علمی

رئوف دلجو

مدیرعامل

محمد اعظم مسعودی زاده

منشی