تعلیق برگزاری مجمع عمومی سالانه ۱۳۹۹

 

 

بسمه تعالی
اطلاعیه مهم و فوری
نظر به تأکید محدودیت های  اعمال شده در روز های اخیر از سوی مراجع ذیربط از جمله دفتر ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با کرونا و وزارت محترم بهداشت همچنین تأکید تلفنی مسئول محترم وزارت کشور مبنی بر برخورد قانونی با عوامل برگزاری مجمع ، بدینوسیله اعلام میگردد که برگزاری مجمع عمومی جامعه دندانسازان ایران از تاریخ پنجشنبه 23/05/1399 به تاریخ مناسبی در هفته های آینده موکول می شود که متعاقباً تاریخ بعدی بزودی اعلام میشود .

 

 

      هیأت مدیره جامعه دندانسازان ایران

اندکی صبر نمایید...