مصاحبه تصویری سرپرست بیست و هشمتمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان

مصاحبه با  سرپرست کنگره ۲۸ پروتز دندان  جناب اقای غلامیان  درباره سامانه اینترنتی کنگره علمی سالانه پروتز دندان

در این مصاحبه سرپرست کنگره  سامانه اینترنتی  کنگره را معرفی میفرمایند و امکانات انرا توصیف میکنند

 

 

 

اندکی صبر نمایید...